Untitled Document บ้านภาสิน 
ค้นหา
Untitled Document
โครงการบ้านภาสินวิลล่า

ขาย(For Sale)

สมัครงานกับภาสิน

ให้เช่า(For Rent)

 
สมัครงานกับบ้านภาสิน
โครงการบ้านภาสิน ต้องการรับสมัครงาน ตามตำแหน่งงานว่าง ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
2. ตำแหน่งฝ่ายขาย
3. ตำแหน่งโฟแมนท์็
4. ตำแหน่งบัญชี
Untitled Document

    BAANPASIN.COM
บ้านภาสิน
278/18 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร 0-7552-1343 , 08-4000-0887
Email: banpasin2535@hotmail.com